Trends privacy in onderwijs en onderzoek

Trends privacy in onderwijs en onderzoek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een gedetailleerd overzicht samengesteld van de trends en ontwikkelingen die zich op het gebied van privacy voordoen in de onderwijssector. Hieruit blijkt dat het onderwijs voor aanzienlijke uitdagingen staat, met name in relatie tot algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI).

In het Sectorbeeld Onderwijs concludeert de AP het volgende:

  • Maatschappelijke kwesties zoals armoede, ongelijke kansen en onveiligheid brengen privacy-uitdagingen met zich mee voor onderwijsinstellingen.
  • Algoritmes en AI vereisen momenteel duidelijk beleid en een diepgaand gesprek over hun wenselijkheid.
  • Het beheer van software binnen onderwijsinstellingen is nog steeds moeilijk te beheersen.
  • Er heerst nog veel onduidelijkheid over het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

De AP doet een oproep aan de onderwijssector om verdere richtlijnen te ontwikkelen of sectorbrede afspraken te maken om deze uitdagingen aan te pakken.

Hoewel er vooruitgang is geboekt, moet de basis op orde zijn De AP waardeert de inspanningen die de onderwijssector de afgelopen jaren heeft geleverd om de naleving van de privacywetgeving te verbeteren door zelfregulering, evenals de toenemende mate van samenwerking. Over het algemeen is de onderwijssector bereid om te voldoen aan de privacywetgeving. Desalniettemin ziet de AP ruimte voor verbetering om de basis op orde te krijgen.

Het belang van privacy in het onderwijs Onderwijsinstellingen moeten uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen/studenten, ouders en medewerkers die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Gezien de kwetsbare positie van kinderen en jongeren hebben zij bovendien extra bescherming nodig om zich te kunnen ontwikkelen in een vrije en veilige (onderwijs)omgeving. Dit onderstreept het belang van de bescherming van persoonsgegevens in de onderwijssector.

Het volledige onderzoek is de downloaden via onderstaande button