Wat is het SURFaudit Toetsingskader Privacy?

Het SURFaudit Toetsingskader Privacy biedt onderwijsinstellingen een solide basis en referentiepunt voor het meten van volwassenheid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Dit toetsingskader, dat is ontwikkeld met vertegenwoordigers uit de hele onderwijssector (PO/VO, MBO, HBO en WO), voorziet instellingen van waardevolle inzichten, richtlijnen en vervolgacties om de volwassenheid op het vlak van privacybescherming te verbeteren. Met het toetsingskader kunnen onderwijsinstellingen hun processen, activiteiten en maatregelen effectief evalueren en optimaliseren voor een betere bescherming van persoonsgegevens. Het draagt bij aan bewustwording, identificatie van mogelijke tekortkomingen, risico's en implementatie van passende maatregelen, waardoor een veilige verwerking van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Betrouwbare leidraad en privacy benchmark

Het SURFaudit Toetsingskader fungeert als een betrouwbare leidraad voor instellingen die streven naar een sterke gegevensbeschermingscultuur en compliance met de AVG. Daarnaast wordt het toetsingskader gebruikt voor de landelijke privacy benchmark binnen het onderwijs.

Het toetsingskader is voor de bij SURF aangesloten instelling vrij te raadplegen. Dit kan zowel als je het gehele toetsingskader voor je instelling wil uitvoeren. Maar ook als je individuele onderwerpen en thema's wilt raadplegen. Klik op één van de onderstaande buttons om het toetsingskader te raadplegen.