Praatplaat AI en Privacy

Het voeren van een gesprek over kunstmatige intelligentie (AI) en privacy kan een uitdagende taak zijn. Deze onderwerpen zijn beide complex en vereisen vaak expertise op verschillende gebieden. Daarom heeft het SURF Privacy Expertise Centrum een praatplaat ontwikkeld om dit gesprek te vergemakkelijken.

De praatplaat biedt een vereenvoudigde weergave van:

  • Het proces van het trainen van een AI-model
  • Het proces van het 'deployen' van een AI-model
  • De (mogelijke) gegevensstromen tussen deployment en hertrainen van het model

Wat zijn de voordelen van onze praatplaat?

Voor de AI-expert wordt het eenvoudiger om de privacy expert uit te leggen wat de plannen zijn en welke onderdelen van de praatplaat van toepassing zijn. Tegelijkertijd kan de privacy expert duidelijk aangeven bij welke processen en onderdelen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om de hoek komt kijken. De 'gespreksicoontjes' geven aan waar de AVG relevant is, en per 'gespreksicoontje' zijn verschillende verkennende vragen uitgewerkt.

We nodigen jullie uit om feedback te geven op deze eerste versie van de praatplaat. Heb je aanvullingen, opmerkingen of wensen? Laat het ons weten via pec@surf.nl. Met jullie input en feedback willen we werken aan een handreiking over AI en Privacy die aansluit bij jullie behoeften.

Gebruik onze praatplaat om het gesprek over AI en privacy te vereenvoudigen en de samenwerking tussen experts soepeler te laten verlopen.