Learning Analytics in 5 Stappen: Een Leidraad voor de AVG

Learning analytics

Learning analytics, oftewel leeranalyse is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen en hun context. Learning analytics heeft als doel het begrijpen en optimaliseren van het leren en de omgeving waarin dit plaatsvindt.
Als jouw instelling overweegt te starten met learning analytics, biedt dit stappenplan een nuttige gids om de privacy-aspecten van learning analytics direct in kaart te brengen.

De AVG legt strenge eisen op bij het implementeren van learning analytics.

Het is essentieel om de risico's voor studenten zorgvuldig af te wegen en passende maatregelen te nemen. Het gaat verder dan slechts eenmalig toestemming vragen en een privacyverklaring op de website plaatsen. Met behulp van dit stappenplan willen we je ondersteunen bij het vormgeven van learning analytics binnen de kaders van de AVG.

5 Stappen om Learning Analytics Vorm te Geven

Dit stappenplan bestaat uit vijf cruciale stappen. Het is van belang om ze allemaal te doorlopen om een volledig overzicht te krijgen van de privacygevolgen wanneer je leeranalyses inzet.

Stap 1: Voorbereiding

In deze initiële fase maak je een plan van aanpak waarin je specifieke doelen voor leeranalyses beschrijft. Daarnaast stel je een multidisciplinair projectteam samen.

Stap 2: Ontwerp

Tijdens de ontwerpfase bepaal je hoe privacybescherming geïntegreerd wordt, wat de reikwijdte is van de gegevensverwerking, hoe de gegevens worden verwerkt en op welke wijze je de gegevens beveiligt.

Stap 3: Beoordeling

Deze stap omvat een beoordeling van de verhouding tussen de doelen van leeranalyses en de inbreuk op de privacy van de betrokkenen (proportionaliteit). Tevens onderzoek je of het doel niet op een minder nadelige manier voor de betrokken individuen kan worden bereikt (subsidiariteit). Vervolgens wijs je de grondslag(en) van de verwerking toe.

Elke verwerking van persoonsgegevens vereist uiteindelijk een grondslag, zoals toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming van vitale belangen, uitvoering van publieke taak, of gerechtvaardigd belang.

Stap 4: Realisatie

In deze fase implementeer je de noodzakelijke juridische, technische en organisatorische maatregelen. Dit omvat het afsluiten van vereiste contracten met leveranciers in de vorm van verwerkersovereenkomsten. Tevens stel je benodigde beleidsdocumenten en procedures op en informeer je individuen, met name studenten, over de verwerking van learning analytics.

Stap 5: Evaluatie

Tijdens deze laatste stap evalueer je of het learning analytics-systeem voldoet aan de privacywetgeving. Aangezien zowel jouw instelling als de externe omgeving voortdurend veranderen, is dit geen eenmalig proces. Door periodieke evaluaties ontdek je tijdig nieuwe risico's en creëer je een feedbackloop die de toepassing van leeranalyses steeds beter en effectiever maakt.

Meer weten? Lees dan het volledige stappenplan via onderstaande button.