Dag van de Privacy bij onderwijsinstellingen

Dag van de privacy

28 januari is de Europese dag van de Privacy. Een mooi moment om privacy onder de aandacht te brengen bij je studenten, docenten en medewerkers. Deze drie instellingen kozen er voor om aandacht te besteden aan privacy awareness rond 28 januari. Hoe zag zo'n awareness moment er bij hen uit?

Dag van de Privacy: Trek de aandacht met een video

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen besteed in de week voor 28 januari extra aandacht aan een veilige- en privacybewuste omgang met gegevens. Ze publiceerden een video met Yvonne de Haan (vicevoorzitter van het College van Bestuur) en Manon Eustatia (academiedirecteur Rechten). Daarna werd verwezen naar het intranet van de HAN voor meer informatie.

Organiseer een evenement

De Erasmus Universiteit Rotterdam organiseerde een middag waarbij privacy centraal stond. Door onderwijs en onderzoek te verbinden met dit thema werd deze dag interessant voor docenten, onderzoekers en medewerkers.

De 'Watch your data' awared werd uitgereikt aan Socialmovez. In dit onderzoek van het NWO wordt onderzocht hoe sociale netwerken ingezet kunnen worden om jongeren te verleiden tot een gezondere leefstijl. Daarbij willen zij expliciet zorgvuldig omgaan met de privacy van jongeren.

Jaap-Henk Hoepman gaf de keynote speech "Privacy is Hard. And Seven other Myths.". Daarmee zette hij de aanwezigen aan het denken over het belang van dit thema in de academische wereld.

Laat een student aan het woord

Student Wendel legt in een video van 100 seconden uit hoe Hogeschool Rotterdam met dit thema omgaat. Als je meer wilt weten over begrippen als ‘wat is een datalek’, ‘recht op vergetelheid’, ‘wie heeft jouw beeldrecht’ en ‘de plichten van de hogeschool versus jouw eigen rechten’ dan heeft Wendel dat in aparte korte clipjes apart uitgelicht.

Het nieuwsbericht op de website verwijst naar de pagina over privacy, cookies en copyright. Een toegankelijke manier om vanuit de student te redeneren.

SURF en privacy awareness

SURF is de cooperatie voor IT en Innovatie in de sector onderwijs en onderzoek. Wij ondersteunen instellingen bij het verhogen van privacy awareness met de CSY toolkit.

De Cyber Save Yourself toolkit bestaat onder andere uit een aantal security en privacy thema’s, video’s, afbeeldingen en nog veel meer. Gebruik van de toolkit is gratis voor alle instellingen die aangesloten zijn bij SURF

Heb jij een mooi voorbeeld hoe jouw instelling aandacht besteed aan de deze privacydag en zou je die graag in dit blog terug zien? Stuur een email naar info@cybersaveyourself.nl