Organisatorische inbedding

Een goed ingerichte privacyorganisatie met voldoende (jurisiche) kennis en een FG die voldoende middelen heeft en zodanig is gepositioneerd binnen de organisatie dat hij/zij onafhankelijk toezicht kan houden, dragen in belangrijke mate bij aan de bescherming van persoonsgegevens die de instelling verwerkt. Ook opleiding en awareness van medewerkers en onderwijsdeelnemers zijn daar onlosmakelijk aan verbonden.

Categorieën
0 Assets

Aanwijzing en positie FG

De organisatie heeft een FG aangesteld en zodanig onafhankelijk gepositioneerd dat deze effectief toezicht kan houden.

Geen assets gevonden.