Bewustwording

Medewerkers en onderwijsdeelnemers worden bewust gemaakt van privacy gerelateerde kwesties en hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens en er zijn voldoende middelen beschikbaar om medewerkers te trainen.

3 Assets
Bewustwording Privacy beleid Risico's

Praatplaat AI en Privacy NL

BL.01, BL.03, OI.04
Updated on 02/04/2024
Bewustwording Privacy beleid Risico's

Praatplaat AI en Privacy ENG

BL.01, BL.03, OI.04
Updated on 02/04/2024
Bewustwording Privacy beleid Risico's

Praatplaat AI en Privacy

BL.01, BL.03, OI.04
Updated on 02/04/2024